Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest oparte o podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dla każdego ucznia jest tworzony indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny uwzględniający wskazania Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej do pracy z dzieckiem, jego indywidualne zainteresowania i możliwości.
Po zakończeniu cyklu kształcenia młodzież nie otrzymuje kwalifikacji zawodowych, ale jest wyposażana w umiejętności, które mogą być wykorzystane w zatrudnieniu chronionym lub wspomaganym oraz w życiu codziennym.
Edukacja i terapia uczniów jest realizowana w ramach, taki przedmiotów jak:

 • - Przysposobienie do pracy
 • - Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • - Wychowanie fizyczne
 • - Zajęcia sportowe
 • - Religia/etyka
 • - Zajęcia kształtujące kreatywność

 • Wszystkie zajęcia dla  uczniów odbywają się w klasopracowniach na terenie szkoły.
  Prowadzone są w następujących blokach tematycznych:
  gospodarstwo domowe: sporządzanie posiłków, obsługa sprzętu AGD, elementy szycia ręcznego, wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, pielęgnacja roślin oraz ochrona środowiska przyrodniczego. Przez cały rok prowadzone są zajęcia doskonalące techniki szkolne i pogłębiające ogólną wiedzę uczniów. Kształtujemy umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu: komunikowanie się, samoobsługa, posługiwanie się pieniędzmi, dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej i wiele innych.  Nasi uczniowie biorą udział w wycieczkach i ćwiczeniach terenowych, które zwiększają ich śmiałość, poczucie pewności i orientację w najbliższym otoczeniu.
  Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach szkolnych, miejskich i wojewódzkich a nawet międzynarodowych.

Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie oraz korzystania z całodobowego wyżywienia.
Wykaz dokumentów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

1.  Podanie rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia o przyjęcie do szkoły (druk) wraz
z prośbą o zapewnienie miejsca w Ośrodku (dawny internat – dla zainteresowanych)
2.  Orzeczenie kwalifikacyjne o potrzebie kształcenia specjalnego (aktualne)
3.  Zgoda rodziców na naukę dziecka w SPP w SOSW (druk)
4.  Opinia psychologiczna
5.  Opinia wychowawcy klasy VIII SP (druk)
6.  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w przypadku posiadania takiego orzeczenia)
7.  Dokumentacja medyczna: karta zdrowia
8.  Postanowienie Sądu Rodzinnego (w przypadku uczniów przebywających pod nadzorem sądu, kuratora)
9.  Odpis aktu urodzenia
10.  Poświadczenie zameldowania
11.  Numer PESEL
12.  3 zdjęcia

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
P.H.U. "Centrum" Jarosław Robert Cuda
Firma Handlowa Mięsa, Wędlin, Drobiu, Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Procukiewicz Alicja
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
P.H.U. STEF-POLBIS Bogusława Stefanowicz
Firma Handlowa "Duet" Elżbieta Jabłońska
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
heartstargraduation-hat Skip to content